Wanderausstellung in Paderborn

Lade Kar­te …

Datum
05/11/2018 — 06/11/2018

Ver­an­stal­tungs­ort
Reis­mann-Gym­na­si­um
Reis­mann­weg 2
33100 Pader­born NRW

Kate­go­ri­en Kei­ne Kate­go­ri­en


Info

Schul­un­ter­richts­pro­jekt Migra­ti­on & Inte­gra­ti­on im Rah­men der Aus­stel­lung.

Orga­ni­sa­ti­on: Wer­ner Rüt­her, Tel.: 05251–154 9721.

Ver­an­stal­tungs­ort Tel.: 05251–154 9710.